Kurumsal

"part of your drive"

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Başarı için, yetişmiş insan gücünün en önemli varlık olduğunu düşünüyoruz. 

Nitelikli işgücü tarafından tercih edilen bir şirket olarak, çalışanlarımızın geleceğimizde daha geniş sorumluluklar alabilecekleri nitelik ve yetkinlikleri kendilerine kazandırmak, bilgi kaynaklarına kolayca ulaşabilecekleri ortam ve teknolojileri hazır bulundurmak, Modern yönetim sistemlerini daimi olarak uygulamak ve geliştirmek, Çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu olduğu bir çalışma ortamı sağlamak öncelikli İnsan Kaynakları politikamızdır.

Endo Endüstriyel olarak, takımın parçası olarak gördüğümüz her çalışanımızın katkısını önemsiyor ve elde edilen başarıyı paylaşıyoruz.

ENDO İNSAN KAYNAKLARI İLKELERİ;

İnsan Kaynakları Politikamızın dayandığı başlıca temel ilkeler şunlardır;

  • Doğru işleri yapabilme yeterliliğine sahip çalışanları işletmemize kazandırmak.
  • Çalışanlarımıza kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak becerilerine göre katılımcı olmaları, öğrenmeleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri için fırsat vermek.
  • Saygı gördüklerini, eşit davranıldığını, dinlenildiklerini ve katılımlarına çok önem verildiğini hissetmelerini sağlamak.
  • Her şeyin ötesinde, başarılardan ve dostluklardan tatmin duyulmasını sağlamak.
  • Takdirin topluluk içinde, eleştirinin yüz yüze yapıldığı bir kurum kültürü içinde çalıştıklarını göstermek.
  • Çalışanların şirket karlılığını, verimliliğini / arttırıcı konularda,  fikir üretmelerini ve herkesçe kabul görmüş yenilikleri kendi fikirleri gibi görmeleri ve benimsemeleri esasını geliştirmek.
  • Başarımıza katkıda bulunan kişileri ve ekipleri, maddi ve manevi açıdan takdir eden bir liderlik anlayışını sergilemek.
  • Organizasyonun her seviyesinde çalışanlarımızın kişisel gelişimine etkin bir eğitimle yardımcı olmak.
  • Çalışanlarımızın görev ve sorumluluk alanı içinde inisiyatif kullanabilecekleri bir güven duygusu oluşturmak.
  • Çalışanlarımızın kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek.

 

İnsan Kaynakları ve Operasyonel İşler Koordinatörlüğü
Mail iletişim: ik@endo.com.tr